Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem mirs.com.pl (zwany dalej Sklepem) jest:  PPU MIRS Sp. z o.o. wpisany do KRS pod numerem 0000081229 oraz NIP 8940004417 i REGON 008087526. Siedziba firmy ul. Kasztanowa 3, 56-400 Oleśnica, Polska.
 2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż internetową.
 3. Nabywcą towarów (Klientem), oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową mirs.com.pl
 6. Kontakt ze sklepem pod numerem 71 314 70 42, 505 154 440, 501 589 318 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 oraz za pośrednictwem maila: mirs@mirs.com.pl ; arek.jr@mirs.com.pl
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie poniższe przepisy:

* Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

* Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

* Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze      zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie mirs.com.pl są fabrycznie nowe. Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od tych na zdjęciach, co wynika z indywidualnych ustawień wyświetlaczy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oddawały one produkt jak najwierniej.
 2. Informacje o produktach znajdujące się w sklepie mirs.com.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.
 4. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 5. Gotowe zamówienie pakowane jest na palecie lub w karton z logo sklepu mirs.com.pl

Złożenie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę mirs.com.pl oraz w przypadku zamówień niestandardowych, e-mailem na adres mirs@mirs.com.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu oraz sprzedawca oświadcza, że termin końcowy wydania produktu nie przekroczy 21 dni.

Płatności

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  * płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy 24
  * przelew bankowy
 3. Na wpłatę Kupującego Sklep oczekuje 3 dni robocze (Po upływie tego czasu nieopłacone zamówienia zostaną anulowane.)

Zwrot towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zgodnie z Art. 38 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 2. Możliwość zwrotu nie obejmuje produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta oraz wykonanych w innych wariantach niż standardowy np. kolorystyka, rozmiar itp. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.
 3. O zwracanym towarze należy poinformować Sklep wraz z fakturą. Wtedy rozpoczną się procedury reklamacyjne oraz ewentualny odbiór produktu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien poinformować o tym Sklep mailem na adres: mirs@mirs.com.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.
 3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 4. Na wszystkie produkty oferowane na stronie www.mirs.com.pl przysługuje 12 miesięczny okres gwarancji.

Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem mirs.com.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością mirs.com.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony solar-system.tech, bez zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treści oraz zawartości strony mirs.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.