Mosty i kładki

W naszej ofercie mamy również możliwość wykonywania i remontów konstrukcji mostowych (mosty, kładki).
 
Nowoczesny park maszynowy oraz własna wytwórnia konstrukcji stalowych pozwalają w krótkim terminie realizować projekty nawet najbardziej wymagające pod względem ilości, jak również skomplikowania konstrukcji.
Wykonujemy mosty i kładki o dowolnej rozpiętości i z różnych materiałów (kształtowniki zimnogięte, gorącowalcowane).
 
Posiadamy następujące uprawnienia w zakresie wykonywania, remontów i montażu mostów i kładek:
 
Świadectwo kwalifikacji Nr 14/M/14 uprawniające do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami wydane przez Komisję Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe
 
Świadectwo kwalifikacji Nr 14/14 uprawniające do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami wydane przez Komisję Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe

Program regionalny